Uithoudingsvermogenproef UV

Doel

De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren, dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van bepaalde zwaarte te volbrengen zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij de hond kan deze vereiste inspanning uit loopprestaties bestaan, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen, in het bijzonder aan het hart en de longen, maar evenzeer aan de bewegingsorganen zelf, waarbij echter ook andere eigenschappen, zoals temperament en hardheid tot uiting komen. Van honden, die deze prestaties zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden dat zij lichamelijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor werkhonden en voor honden die voor de fokkerij gebruikt worden.

Terrein

Het examen moet op straten en wegen van zoveel mogelijk verschillende aard worden gehouden. In

aanmerking komen geasfalteerde, geplaveide en ongeplaveide straten, wegen en paden.

Het examen bestaat uit twee gedeelten

1. Loopoefening

2. Gehoorzaamheidsoefening

1. Loopoefening

Het afleggen van een afstand van 20 km in een tempo van 12 – 15 km per uur.

Nadat een afstand van 8 kilometer is afgelegd, wordt een pauze van 15 minuten gehouden.
Na deze pauze moet een afstand van 7 kilometer worden afgelegd, waarop een rustpauze van 20 minuten volgt.
Na de pauze van 20 minuten moeten de laatste 5 km worden afgelegd. Na het afleggen van deze laatste afstand is er een pauze van 15 minuten.

2. Gehoorzaamheidsoefening

In aansluiting op de loopoefening, na de pauze van 15 minuten, moeten de HG zich op aanwijzing van de AK met hun honden aan de voet opstellen voor de gehoorzaamheidsoefening. Iedere HG moet met de hond daarbij de oefening “vrij volgen” tonen.