Kynologie

Bij kynologie wordt het uiterlijk en de beweging van de hond beoordeelt aan de hand van de rasstandaard. Op een Jonge honden dag, Clubmatch, Tentoonstelling of KCM worden deze raskenmerken door een keurmeester beoordeelt. De V.D.H. heeft hiervoor speciale raskeurmeesters opgeleid welke buiten een algemene opleiding, de specifieke kenmerken voor de Duitse Herdershond kennen.

 

Doel van Kynologietraining

1. Handelbaarheid en zelfvertrouwen van de vergroten
De verdraagzaamheid; betasten door vreemden (keurmeester), meten, tanden kijken. Het laten voorbrengen door een ander persoon dan de eigenaar. Het dicht lopen op en met andere honden waarbij agressiviteit niet mag.

2. Voorbereiding op kynologische evenementen
Training uithoudingsvermogen, handling door derden, werken aan optimale presentatie bij standkeuring, stappen en draven. Feedback krijgen over het gangwerk (bijv: telgang) , en het op juiste wijze in stand zetten van de hond.

In de provincie Limburg wordt er elke vrijdagavond bij Kringgroep Bronsheim kynologie training gegeven.