V.Z.H. Verkeers Zekere Hond

Dit diploma heeft de hond nodig om door te kunnen stromen naar de IGP/SpH examens.

Algemeen.

Toegelaten tot het VZH examen zijn alle honden zonder onderscheid. Ze moeten echter wel geregistreerd en controleerbaar zijn. De minimum leeftijd is 15 maanden.

De onbevangenheid proef.

Voor de toelating tot deelname dienen de honden de onbevangenheidproef te ondergaan. Hier dient de controle op de identiteit te worden gecontroleerd. Tat/Chip. De beoordeling loopt door het gehele examen door, honden die de onbevangenheidproef niet doorstaan zijn van het examen uit te sluiten.

A) Deel op het oefenterrein. Puntenaantal: 60.

1. Lijnvolgen (15 Punten)

2. Vrij volgen (15 Punten)

3. Oefening „Zit” (10 Punten)

4. Afleggen met voorroepen (10 Punten)

5. Afleggen onder afleiding (10 Punten)

B) Proef in het verkeer.

Algemeen:

De hiernavolgende oefeningen vinden plaats buiten het oefenterrein in een geëigende omgeving. De AK bepaalt met de WL waar en op welke manier de oefeningen in het verkeer (op straten, wegen en plaatsen) zullen verlopen. Het verkeer mag hierbij niet verstoord worden.

De uitvoering van het gedeelte in het verkeer mag niet op een oppervlakkige manier gebeuren. Punten worden voor de afzonderlijke oefeningen in dit deel niet gegeven. De totale algemene indruk welke de AK over het gedrag van de HD heeft bepaald of hij slaagt of niet.

1. Ontmoeten van personen.

2. Gedrag tegenover een fietser.

3. Gedrag tegenover auto’s.

4. Gedrag tegenover joggers of inline skater.

5. Gedrag met andere honden.

6. Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten HD. Gedrag tegenover dieren.

Kijk bij “Downloads” voor het Loopschema